Loopbaancoaching: de sleutel tot succes

Loopbaancoaching: de sleutel tot succes

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd van werkgevers en leidinggevenden. Als werkgever of HR-manager wilt u natuurlijk zorgvuldig omgaan met uw werknemers.
Zij maken namelijk de organisatie tot wat het is. 

Zeker in tijden van verandering waarin een voortdurend beroep wordt gedaan op aanpassingsvermogen, vraagt het optimaal matchen van mens en werk veel van u als werkgever, leidinggevende of HR-manager.

Maar we weten allemaal; goed functionerende werknemers dragen bij tot een gezonde werksfeer. Ze halen voldoening uit hun werk en zijn loyaal aan uw organisatie. Deze werknemers zijn creatiever, productiever en minder vaak afwezig door ziekte. Hierdoor wordt de effectiviteit en productiviteit van de onderneming verhoogd.

De juiste mens op de juiste plek

Werkgevers weten één ding zeker: werknemers zijn de drijvende kracht in een organisatie. Mits zij op de juiste plek zitten en hun drive en talenten kunnen inzetten in het werk.

Als uw werknemer vastloopt in zijn huidige functie of de werkzaamheden sluiten niet meer goed aan vanwege zijn achtergrond, interesse of capaciteiten biedt loopbaancoaching de mogelijkheid om uw werknemer weer richting te geven aan zijn carrière.

Loopbaancoaching wordt niet alleen ingezet bij het coachen van een concreet probleem in het functioneren op de werkvloer, maar ook ter voorkoming daarvan. Daarnaast kan loopbaancoaching ingezet worden als logisch gevolg op een loopbaanadvies.

Benut kennis en talent

Voor veel organisaties geldt dat hun medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn. Echter, veel minder organisaties besteden maximaal aandacht aan het goed inzetten en ontwikkelen van dit kapitaal.

Mijn uitgangspunt is dat wanneer gezonde werknemers met plezier doen waar ze goed in zijn, dit leidt tot gezonde en vitale organisaties. En het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden draagt daaraan sterk bij.

Met loopbaancoaching kunnen werknemers hun drijfveren, belemmeringen, kwaliteiten en ambities onderzoeken. Zo wordt hun inzetbaarheid en motivatie vergroot.
Het gevolg: er ontstaat een goede balans tussen de vraag vanuit de organisatie en de ambities, kwaliteiten en talenten van uw werknemers.

Niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken

Wie zich van anderen wil onderscheiden, moet dus niet doen alsof iedereen hetzelfde is. Samen succesvol zijn vereist een algemene acceptatie van het gegeven dat niet iedereen hetzelfde werk wil en kan doen. Bovendien kunnen er verschillen zijn in gedrag, motieven en creativiteit.

Het is een fundamenteel uitgangspunt: succes berust op het waarderen en benutten van diversiteit. Dat betekent dat we de verschillen tussen werknemers moeten onderkennen en accepteren. Pas als we onderscheid durven te maken tussen individuen, kunnen we als collectief excelleren. Dan pas gaan we samenwerken.

Organisaties die onderscheidend willen zijn, waarderen een medewerker op zijn toegevoegde waarde. U als werkgever die zijn medewerkers de kans geeft hun talenten te ontdekken en te benutten en hen bovendien helpt hun (lange termijn) ambities te verwezenlijken krijgt dat terugbetaald in de vorm van goede prestaties en vertrouwen. De basis voor duurzaam succes.

Wat levert loopbaancoaching u en uw werknemer op

  • Aandacht voor het carrièrepad van de werknemer vergroot de motivatie en binding met het bedrijf
  • Iemand met plezier in zijn werk meldt zich minder vaak ziek
  • Plezier in het werk maakt iemand productiever, creatiever en uiteindelijk het bedrijf succesvoller. De duurzame inzetbaarheid is hiermee geborgd
  • Iemand die uitblinkt in zijn werk is inspirerend voor zijn bedrijf en collega’s

Loopbaancoaching is investeren in inzetbaarheid van medewerkers. Het inspireert en motiveert mensen. Hiermee neemt de kans op succes toe en groeit het zelfvertrouwen.
En dat is zichtbaar, voelbaar en meetbaar in de organisatie!

Benieuwd wat ik voor u en uw werknemer kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op!