Logica en Inspiratie - de weg naar verbinding

einstein

Op school, van kleuterklas tot universiteit en in onze samenleving , word je geleerd om na te denken. Intelligentie wordt hoog gewaardeerd en is een groot goed. Van kinds af aan wordt ons bijgebracht om kritisch te denken. Je leert hoe je dingen moet ontleden, niet hoe je ze in elkaar moet zetten. Vaak ligt de nadruk op niet-constructief in plaats van constructief te denken. Ook in de media zie je dat terug. We smullen van kritiek en van alles wat mis gaat.

Goed of fout

Tijdens je hele schoolcarrière ligt de nadruk vooral op wat er mis is met wat je denkt.  Te zien wat je fouten zijn en niet zo zeer naar dat wat goed is. Je krijgt kritiek op grammaticale fouten,  spelfouten, fouten in de logica etc.
 De rode pen wordt goed gebruikt. De goede dingen die je hebt gedaan of de goede ideeën die je hebt en de creatieve oplossingen die je vindt worden vaak genegeerd.  Uit onderzoek blijkt dus ook dat de meeste mensen  getraind zijn in het gebruiken van hun linker hersenhelft. De ratio, rekenen, lezen, details, analyseren, redeneren en logica, worden hoger gewaardeerd in de westerse maatschappij dan de intuïtie. De intuïtieve rechter hersenhelft is vooral globaal, houdt overzicht en het is de plek waar nieuwe ideeën ontstaan. We leren dus nog vooral te focussen op geen fouten maken , in plaats van focussen op originaliteit.
Dit alles met als gevolg dat we worden geconditioneerd om voorzichtig en logisch te zijn waarmee we zonder pardon ook onze eigen criticus trainen.

Logica en intuïtie

Nietzsche en Einstein wisten het al. Denken is handig en onmisbaar, maar door alleen gebruik te maken van logica vinden er geen grootse ontdekkingen plaats. In onze maatschappij ligt de nadruk op het gebruik van de logische capaciteiten van de linker hersenhelft.
Maar, hadden we er niet nog een? Wat doen we eigenlijk met onze rechter hersenhelft?
En wat levert die ons op?
Ons brein is verdeeld in twee helften die elk hun eigen taken hebben. Simpel gezegd verwerkt de linkerhelft informatie stukje voor stukje met oog voor detail. Trefwoorden hierbij zijn logica, opeenvolgend, tekstueel en analyse. De rechterhelft verwerkt informatie als geheel met als trefwoorden synthese, emotionele uitdrukking, context en totaalplaatje.

Als je een tekst leest, doe je dat woord voor woord. Lezen is typisch een activiteit van de linkerhersenhelft. Als je een bekende tegenkomt op straat, herken je die in een oogwenk. Dat is weer te danken aan de rechterhersenhelft die ons in staat stelt heel veel signalen ineens te verwerken.

Het is de kunst om beide hersenhelften met elkaar in balans te hebben. Als je beide hersenhelften gebruikt ben je creatiever en innovatiever.  Je ontwikkelt je visie en kunt deze ook concreet en tastbaar maken.  Je kunt het overzicht behouden en je ziet verbanden. Allemaal onmisbaar nu we voorbij het informatie tijdperk zijn. Je kunt dan zowel leven vanuit je logica als je intuïtie.
En niet geheel onbelangrijk;  De erkenning van je linker en rechter hersenhelft en hun verschillen maakt dat je altijd een alternatieve manier hebt om een situatie onder ogen te zien.
Het is niet zozeer een keuze van links óf rechts, maar meer het in balans brengen van beiden.

Boektip:

Een compleet nieuw brein van Daniel H. Pink - ISBN10  9047002237 / ISBN13  9789047002239.

 

Een impressie van enkele verschillen tussen de linker en rechter hersenhelft:

Functies van de Linker hersenhelft:

Functies van de Rechter hersenhelft:

 • logica
 • detail
 • realiteit
 • praktisch
 • namen van dingen
 • feiten
 • woorden en taal
 • heden en verleden
 • rekenen en wetenschap
 • begrijpen
 • weten
 • herkennen
 • patronen / orde
 • strategie
 • veiligheid
 • het grote geheel
 • impulsief
 • verbeelding
 • symbolen en plaatjes
 • tijdsbesef
 • filosofie
 • religie
 • betekenis
 • overtuiging
 • waardering
 • ruimtelijk inzicht
 • fantasie
 • functioneel inzicht
 • mogelijkheden zien
 • risico nemen