Weerstand, van tegen naar bewegen

weerstand

Weerstand is een natuurlijk verschijnsel. Een emotionele en natuurlijke reactie van tegenstand of verzet waarmee mensen zich beschermen tegen zaken die mogelijk ‘gevaarlijk’ kunnen zijn. Iets wat als onwenselijk wordt ervaren en vaak te maken heeft met angst voor het onbekende of je beknot voelen in je vrijheid of belangen.

Weerstand wordt gevormd in dat deel van onze hersenen (de amygdala) dat primair reageert op situaties waardoor we onder invloed van adrenaline impulsief willen vechten, vluchten of bevriezen.
Bij het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling, zie ook ik vaak weerstand.
De kunst is om er ontspannen mee om te gaan en tegelijkertijd er voor te zorgen dat de gestelde doelen behaald worden.

Wat is nu eigenlijk weerstand?

Weerstand is vaak niets anders dan een aarzeling van mensen bij de boodschap die een trainer of coach brengt. Vaak is het een signaal dat je samen op iets wezenlijks bent gestuit. Een automatische reactie en een vorm van zelfbescherming. Maar ook een teken van negativiteit én van betrokkenheid. Het negeren van weerstand kan leiden tot cynisme en demotivatie. Het woord weerstand wordt gebruikt als de aarzeling niet wordt uitgesproken, maar als er wel allerlei non-verbale signalen en indirecte uitspraken zijn die aangeven dat iemand het niet ziet zitten. Deze signalen vormen de sleutel tot succes in het omgaan met weerstand. Als coach ben ik er om de ander aan te moedigen zijn bedenkingen uit te spreken en te laten vertellen waarom hij of zij deze bedenkingen heeft. Bij het zoeken naar de oorzaak van de weerstand gebruik ik open vragen. Dit om helder te krijgen welke motivatie de weerstand in stand houdt.

Wat zit er achter weerstand?

  • Onzekerheid over gevolgen
  • Selectieve waarneming over de voordelen en nadelen
  • Gewoonten die moeten stoppen en die moeilijk te veranderen zijn
  • Onvrijwillige deelname
  • Het moeilijk vinden om hulp te vragen
  • Innerlijke verdeeldheid

Waarom is weerstand logisch?

Over het algemeen houden we niet zo van veranderingen. Weerstand en verandering horen bij elkaar. Soms lastig, maar zeker niet ongewenst.
Over het algemeen gaan veranderingen die we willen bewerkstelligen niet vanzelf. We hebben door de jaren heen bepaald gedrag ontwikkeld en dat is, hoe graag we dat soms ook willen, niet zomaar te veranderen. Veranderen kost tijd, moeite, inspanning, creativiteit en een stapsgewijze aanpak. Als je echter uitgaat van het principe dat de mens altijd op zoek is naar evenwicht tussen verandering en stabiliteit, dan begrijp je dat weerstand niet meer is dan een logisch gevolg van de verstoring van dit evenwicht.

Omgaan met weerstand

Weerstand is geen rationeel bezwaar, maar een gevoel. Het is daarom niet heel effectief om weerstand met argumenten en puur vanuit ratio te benaderen. Het vraagt veel meer om communicatie die gericht is op gevoels- en relatieniveau. Vaak weet iemand zelf ook niet precies wat er bij hem of haar een rol speelt en moet hij of zij nadenken om dit te kunnen verwoorden. Ik geef jou de tijd om te reageren en stimuleer jouw zelfonderzoek door het stellen van open vragen. Ik luister en reflecteer op de antwoorden. Dit met als doel dat je open kunt staan voor verandering en het oude vertrouwde patroon kunt doorbreken.

Meer weten? Neem dan hier vrijblijvend contact op!