De kracht van kwetsbaarheid

perfection is an illusion

Vergelijkingen

Hoe vaak worstelt een ieder hier wel niet mee in het leven?
Kunnen we de neiging onszelf constant met anderen te vergelijken loslaten?
Want hoe authentiek zijn we nou eigenlijk met zijn allen? Hoe graag willen we niet een perfect plaatje van onszelf en ons leven neerzetten? Alsof het pas oké is als het perfect is. En wat is dat perfect dan? Dat realiseren we uiteindelijk toch nooit? Hoe leren we trouw te blijven aan onszelf bij alles wat we doen?

Nooit genoeg

 Jezelf vergelijken met anderen kan motiveren: het geeft je net dat duwtje in de rug om uit je comfort zone te komen en dat spannende plan toch uit te werken. Of er nog eens extra tegen aan te gaan.  Maar als je jezelf blijft vergelijken met anderen en hun verhalen, zul je altijd denken dat je nooit goed genoeg bent, nooit succesvol genoeg of nooit genoeg tijd hebt.

Het kan een eindeloos verhaal zijn en het geeft zelden goede energie. Brené Brown zegt hierover dat in de vergelijking met anderen onze schaamtegevoelens opspelen. Schaamte beschadigt ons en komt voort uit een gebrek aan eigenwaarde.

Het gras is altijd…

We toetsen constant onze werkelijkheid aan visioenen van perfectie of aan ons eigen idee over hoe geweldig iemand anders het heeft. Wat is dat toch in ons dat we altijd denken in termen van ‘tekort’?  Op die manier zul je altijd blijven worstelen met jezelf, met je bedrijf, met het ouderschap etc.  Logisch, want op deze manier voel je je ook nooit goed genoeg!

Het juk dat we onszelf opleggen doet pijn en het houdt ons klein, kleiner dan we willen. Als we onszelf overschreeuwen kan het lijken dat we onszelf groter maken dan de ander, maar dat is slechts schijn: in werkelijkheid gaan we het gevecht aan, juist omdat we ons klein voelen.

Schaamteveerkracht

Kwetsbaarheid durven tonen is iets dat we helaas veelal afgeleerd hebben.  We denken vaak al iets te moeten kunnen voordat we mogen proberen. Wat we er volgens Brené Brown tegen kunnen doen, is schaamteveerkracht opbouwen. Dat doen we door over onze schaamte te praten met elkaar en onze empathie ruim baan te geven. Empathie jegens de ander en ook jegens onszelf.
Misschien heb je iets fout gedaan, maar je bent zelf niet fout.

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is onzekerheid, risico’s nemen en emotionele blootstelling. Zolang je leeft en relaties hebt, ben je kwetsbaar.  In de arena zul je altijd klappen krijgen, maar als we blijven wachten tot we perfect of onaantastbaar genoeg zijn voordat we de arena durven betreden, zullen we kostbare tijd verdoen en onze talenten de rug toekeren.
 Kwetsbaarheid is geen kwestie van winnen of verliezen, maar inzien dat beide bij het leven horen en jezelf desondanks helemaal geven.

Authenticiteit

Het loslaten van de neiging jezelf steeds met anderen te vergelijken,  is niet iets wat je zomaar van je ToDo lijstje afstreept. Voor de meeste mensen is het iets wat voortdurend aandacht vraagt. Want we dwalen maar al te snel af van ons eigen pad om te kijken waar anderen mee bezig zijn en of ze een voorsprong of een achterstand hebben.

Authentiek leven en werken is de dagelijkse oefening om los te laten wie we denken te moeten zijn en te waarderen wie we werkelijk zijn. De keuze om te handelen, te spreken en te leven op de manier die jij belangrijk vindt. En niet jouw keuzes te laten beïnvloeden door wat jij denkt dat anderen van jou denken. Zonder vergelijking verliezen begrippen als ‘voorsprong’, ‘achterstand’, ‘beter’ en ‘slechter’ hun betekenis.

10 Tips

  • Kies voor authenticiteit; laat je angst voor wat anderen vinden los.
  • Vergroot je zelfcompassie; laat je perfectionisme los.
  • Ontwikkel meer veerkracht; laat zelfverdoving en machteloosheid los.
  • Cultiveer dankbaarheid en geluk; laat je gevoel van schaarste en angst voor het duister los.
  • Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven; laat je behoefte aan zekerheid los.
  • Geef je creativiteit de ruimte; laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los
  • Neem de tijd om te spelen en te ontspannen; laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf van eigenwaarde los.
  • Breng kalmte en stilte in je leven; laat stress als leefstijl los.
  • Streef naar zinvol werk; laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je zou moeten doen los.
  • Lach, zing en dans; laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los.

Bron: Brené Brown